Cá nhân hóa bàn phím Xperia

Cá nhân hóa bàn phím Xperia

Trong khi nhập văn bản bằng bàn phím ảo, bạn có thể truy cập cài đặt bàn phím và cài đặt nhập văn bản khác giúp bạn đặt các tùy chọn ngôn ngữ soạn thảo, đoán trước và sửa văn bản, tạo dấu cách tự động và dấu chấm nhanh. Bàn phím có thể sử dụng dữ liệu từ ứng dụng nhắn tin và các ứng dụng khác để học kiểu viết của bạn. Đồng thời còn có hướng dẫn Cá nhân hóa giúp bạn hiểu các cài đặt cơ bản nhất, để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Cách truy cập cài đặt bàn phím ảo

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn .
 2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím và thay đổi cài đặt như mong muốn.
 3. Để thêm ngôn ngữ soạn thảo, nhấn Ngôn ngữ viết và chọn các hộp kiểm liên quan.
 4. Nhấn OK để xác nhận.

Cách thay đổi cài đặt kiểu nhập văn bản

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn .
 2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Cài đặt kiểu nhập văn bản và chọn các cài đặt liên quan.

Cách hiển thị phím Biểu tượng cảm xúc

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn .
 2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Ký hiệu và biểu tượng mặt cười.
 3. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Phím mặt cười.

Cách sử dụng kiểu viết của bạn

 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn .
 2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím > Sử dụng cách viết của tôi và chọn một nguồn.

Cách chọn biến thể bố cục bàn phím

Biến thể bố cục chỉ khả dụng cho bàn phím ảo khi bạn chọn hai hoặc ba ngôn ngữ soạn thảo và có thể không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ soạn thảo.
 1. Khi bạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn .
 2. Nhấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.
 3. Nhấn Ngôn ngữ viết, sau đó nhấn .
 4. Chọn biến thể bố cục bàn phím.
 5. Nhấn OK để xác nhận.