Media Go™

Media Go™

Ứng dụng máy tính Media Go™ giúp bạn truyền và quản lý nội dung media trong điện thoại và máy tính của mình. Cài đặt ứng dụng Media Go™ từ ứng dụng PC Companion. Hãy xem PC Companion để biết thêm thông tin.

Bạn cần một trong các hệ điều hành sau để sử dụng ứng dụng Media Go™:

  • Microsoft® Windows 7
  • Microsoft® Windows Vista®
  • Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 hoặc cao hơn

Để có thể truyền các tập tin giữa Media Go™ và điện thoại của bạn, trước tiên bạn phải kết nối cáp USB giữa điện thoại và máy tính của mình. Bạn cũng phải bật điện thoại của mình để kết nối với máy tính. Hãy xem Cách kéo và thả nội dung giữa điện thoại và máy vi tính để biết thêm thông tin.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ứng dụng Media Go™, hãy xem phần trợ giúp trong menu chính của ứng dụng Media Go™.

Để chuyển nội dung bằng ứng dụng Media Go™

  1. Kết nối điện thoại của bạn với máy tính bằng cáp USB.
  2. Nhấn Kết nối điện thoại.
  3. Máy tính: Trong PC Companion, nhấp để khởi động Media Go™. Nếu đây là lần đầu tiên bạn khởi động Media Go™, có thể bạn cần phải cài đặt ứng dụng này trước khi sang bước tiếp theo.
  4. Chuyển các tập tin giữa điện thoại của bạn và máy tính trong ứng dụng Media Go™.

Cũng có thể tải xuống Media Go™ từ www.sonyericsson.com/support.