NFC

NFC

Sử dụng công nghệ Giao tiếp Khoảng cách Gần (Near Field Communications - NFC) để chia sẻ dữ liệu với các thiết bị khác như các đoạn video, ảnh chụp, địa chỉ trang web, tập tin nhạc hoặc liên lạc. Bạn cũng có thể sử dụng NFC để quét các nhãn giúp cung cấp cho bạn thêm thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các nhãn giúp kích hoạt một số chức năng nhất định trên thiết bị của bạn.

NFC là một công nghệ không dây với tầm hoạt động tối đa là một centimet, do đó, các thiết bị chia sẻ dữ liệu phải được giữ sát cạnh nhau. Trước khi bạn có thể sử dụng NFC, đầu tiên bạn phải bật chức năng NFC và màn hình thiết bị phải hoạt động.

NFC có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực.

Cách bật chức năng NFC

 1. Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Tìm và nhấn Cài đặt > Khác….
 3. Đánh dấu chọn vào hộp kiểm NFC.

Vùng dò NFC

Vùng dò NFC trên màn hình khóa trên điện thoại thông minh Sony
Vị trí của vùng dò NFC không giống nhau trên tất cả các thiết bị. Khi chia sẻ dữ liệu với thiết bị khác bằng NFC, hãy tham khảo sách Hướng dẫn sử dụng của thiết bị khác đó để biết thêm thông tin.

Cách chia sẻ một liên lạc với thiết bị khác bằng NFC

 1. Hãy bảo đảm cả hai thiết bị đều có chức năng NFC đã được bật và cả hai màn hình đều đang được kích hoạt.
 2. Để xem danh bạ, hãy truy cập vào mục Màn hình chủ, nhấn Application screen icon in Sony Smartphones , sau đó nhấn .
 3. Nhấn vào liên lạc bạn muốn chia sẻ.
 4. Giữ thiết bị của bạn và thiết bị nhận thông tin đặt đâu lưng nhau sao cho vùng dò NFC của mỗi thiết bị đều chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, chúng sẽ rung và phát âm báo ngắn. Hình nhỏ của liên lạc sẽ hiển thị.
 5. Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền tải.
 6. Khi hoàn tất việc truyền tải, thông tin của liên lạc sẽ được hiển thị trên màn hình thiết bị nhận và cũng được lưu vào trong thiết bị nhận.

Cách chia sẻ tập tin nhạc với thiết bị khác bằng NFC

 1. Đảm bảo rằng cả thiết bị của bạn và thiết bị nhận đều có chức năng NFC đang bật và cả hai màn hình đều đang hoạt động.
 2. Để mở ứng dụng "WALKMAN™", nhấn Application screen icon in Sony Smartphones, sau đó tìm và nhấn .
 3. Chọn thể loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấn vào bản nhạc để phát. Sau đó bạn có thể nhấn vào để tạm dừng bản nhạc. Bản nhạc đó có đang phát hay bị tạm dừng thì việc truyền tải vẫn hoạt động.
 5. Áp lưng thiết bị của bạn vào lưng thiết bị nhận để khu vực dò tìm NFC của mỗi thiết bị chạm nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, chúng sẽ rung và phát âm báo ngắn. Hình nhỏ của bản nhạc sẽ hiển thị.
 6. Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền.
 7. Khi việc truyền hoàn tất, tập tin nhạc sẽ phát ngay trên thiết bị nhận. Cùng lúc, tập tin đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.
Bạn không được sao chép, gửi hoặc truyền các mục được bảo vệ bản quyền.

Cách chia sẻ ảnh chụp hoặc video với một thiết bị khác bằng NFC

 1. Hãy bảo đảm cả hai thiết bị đều có chức năng NFC đã được bật và cả hai màn hình đều đang được kích hoạt.
 2. Để xem các ảnh chụp và video trong thiết bị của bạn, hãy truy cập vào Màn hình chủ, nhấn Application screen icon in Sony Smartphones , sau đó tìm và nhấn Album.
 3. Nhấn vào ảnh chụp hoặc đoạn video bạn muốn chia sẻ.
 4. Giữ thiết bị của bạn và thiết bị nhận thông tin đặt đâu lưng nhau sao cho các vùng dò NFC chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, chúng sẽ rung và phát âm báo ngắn. Hình nhỏ của ảnh chụp hoặc video sẽ hiển thị.
 5. Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền tải.
 6. Khi hoàn tất việc truyền tải, ảnh chụp hoặc đoạn video sẽ được hiển thị trên màn hình của thiết bị nhận. Cùng lúc, mục đó sẽ được lưu vào thiết bị nhận.
Bạn cũng có thể sử dụng NFC để chia sẻ một đoạn video từ ứng dụng Phim.

Cách chia sẻ một địa chỉ web với thiết bị khác bằng NFC

 1. Hãy bảo đảm cả hai thiết bị đều có chức năng NFC đã được bật và cả hai màn hình đều đang được kích hoạt.
 2. Từ Màn hình chủ, nhấn Application screen icon in Sony Smartphones .
 3. Để mở trình duyệt web, hãy tìm và nhấn .
 4. Tải trang web mà bạn muốn chia sẻ.
 5. Giữ thiết bị của bạn và thiết bị nhận thông tin đặt đâu lưng nhau sao cho các vùng dò NFC chạm vào nhau. Khi các thiết bị kết nối với nhau, chúng sẽ rung và phát âm báo ngắn. Hình nhỏ của trang web đó sẽ hiển thị.
 6. Nhấn vào hình nhỏ đó để bắt đầu truyền tải.
 7. Khi hoàn tất việc truyền tải, trang web đó sẽ được hiển thị trên màn hình của thiết bị nhận.

Quét nhãn NFC

Thiết bị của bạn có thể quét nhiều loại thẻ NFC. Ví dụ, máy có thể quét các thẻ được gắn trên một áp phích, biển quảng cáo, hoặc bên cạnh một sản phẩm trong cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể nhận các thông tin bổ sung, chẳng hạn như một địa chỉ web.

Cách quét nhãn NFC

 1. Hãy bảo đảm thiết bị của bạn có chức năng NFC đã được bật và màn hình đang được kích hoạt.
 2. Đặt thiết bị của bạn lên trên nhãn đó sao cho vùng dò NFC chạm vào nhãn. Thiết bị của bạn sẽ quét nhãn và hiển thị nội dung thu được. Nhấn vào nội dung nhãn đó để mở.
 3. Để mở nhãn, hãy nhấn vào nó.

Kết nối với thiết bị tương thích NFC

Bạn có thể kết nối thiết bị của mình vào các thiết bị tương thích NFC khác do Sony sản xuất, chẳng hạn như loa nghe hoặc tai nghe. Khi thiết lập loại kết nối này, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng của thiết bị tương thích đó để biết thêm thông tin.

Bạn có thể cần phải kích hoạt Wi-Fi® hoặc Bluetooth® trên cả hai thiết bị để kết nối có thể hoạt động.