ปฏิทิน

ปฏิทิน

ใช้แอปพลิเคชันปฏิทินเพื่อบริหารตารางเวลาของคุณ หากคุณลงชื่อเข้าใช้และซิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณกับบัญชีออนไลน์หนึ่งหรือหลายบัญชีที่มีปฏิทิน เช่น บัญชี Google™ หรือบัญชี Xperia™ ด้วย Facebook ของคุณ กิจกรรมต่างๆ ในปฏิทินจากบัญชีเหล่านี้จะปรากฏในแอปพลิเคชันปฏิทินด้วย คุณสามารถเลือกปฏิทินที่ต้องการรวมเข้าในมุมมองปฏิทินแบบรวมได้

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมาย อุปกรณ์ของคุณจะส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบ และ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

และคุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทิน Outlook ของคุณกับอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ PC Companion ได้ด้วย เมื่อคุณทำเช่นนั้น การนัดหมายทั้งหมดจากปฏิทิน Outlook ของคุณจะปรากฏในมุมมองปฏิทินบนอุปกรณ์ของคุณ

ภาพรวมปฏิทินในสมาร์ทโฟน Sony

1 เลือกประเภทมุมมองและปฏิทินที่คุณต้องการดู
2 เพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน
3 กลับไปที่วันที่ปัจจุบัน
4 เข้าถึงการตั้งค่าและตัวเลือกอื่นๆ
5 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูเร็วขึ้น
6 กำหนดการสำหรับวันที่เลือก

การสร้างกิจกรรมในปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะปฏิทิน
 2. แตะ
 3. หากคุณมีการซิงค์ปฏิทินของคุณกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มกิจกรรมนี้ หากคุณต้องการเพิ่มกิจกรรมนี้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ให้แตะ ปฏิทินของอุปกรณ์
 4. ป้อนหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการและเพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 5. หากต้องการบันทึกกิจกรรมและส่งการเชิญ ให้แตะ เสร็จ

หากต้องการดูเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู

หากต้องการดูปฏิทินหลายรายการ

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะปฏิทิน
 2. แตะ จากนั้นมาร์กช่องตัวเลือกสำหรับปฏิทินที่คุณต้องการดู

การซูมมุมมองปฏิทิน

 • เมื่อเลือกมุมมอง สัปดาห์ หรือ วัน ใช้สองนิ้วลากเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อขยาย

หากต้องการแสดงวันหยุดประจำชาติในแอปพลิเคชันปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะ แล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ วันหยุดของประเทศ
 4. เลือกตัวเลือกหนึ่ง หรือตัวเลือกผสมกัน จากนั้นแตะ ตกลง

หากต้องการแสดงวันเกิดในแอปพลิเคชันปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะ แล้วแตะ การตั้งค่า
 3. ลากตัวเลื่อนด้านข้าง วันเกิด ไปทางขวา
 4. แตะ วันเกิด จากนั้นเลือกกลุ่มผู้ติดต่อที่คุณต้องการแสดงวันเกิด

หากต้องการแสดงการพยากรณ์อากาศในแอปพลิเคชันปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะ แล้วแตะ การตั้งค่า
 3. ลากตัวเลื่อนด้านข้าง พยากรณ์อากาศ ไปทางขวา
 4. ถ้าบริการตำแหน่งถูกปิดใช้งาน แตะ เพิ่ม จากนั้นค้นหาเมืองที่คุณต้องการเพิ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานบริการตำแหน่ง โปรดดู การใช้บริการบอกตำแหน่ง

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพยากรณ์อากาศในแอปพลิเคชันปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะ แล้วแตะ การตั้งค่า
 3. แตะ พยากรณ์อากาศ
 4. ปรับการตั้งค่าตามต้องการ