ปฏิทิน

ปฏิทิน

เกี่ยวกับปฏิทิน

อุปกรณ์ของคุณมีปฏิทินให้คุณจัดตารางเวลาของคุณ หากคุณมีบัญชี Google™ คุณสามารถซิงโครไนซ์ปฏิทินในอุปกรณ์ของคุณกับปฏิทินบนเว็บได้ด้วย ดู การซินโครไนซ์ด้วย Microsoft® Exchange ActiveSync®

การตั้งค่ามุมมองปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะลูกศรชี้ลงเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ แล้วเลือกตัวเลือก

การดูปฏิทินหลายรายการ

 1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ ปฏิทิน
 2. กด จากนั้นแตะ ปฏิทิน
 3. เลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

การสร้างเหตุการณ์ปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะ
 3. หากคุณมีการซิงค์ปฏิทินของคุณกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์นี้ ถ้าคุณต้องการเพิ่มเหตุการณ์นี้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ให้แตะ ปฏิทินของอุปกรณ์
 4. ป้อนชื่อ เวลา สถานที่ และรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์
 5. แตะ เพิ่มเติม และเลือกระบบเตือนสำหรับเหตุการณ์ ในการเพิ่มระบบเตือนสำหรับเหตุการณ์ แตะ
 6. หากต้องการ ให้เลือกตัวเลือกอื่นภายใต้ การเล่นซ้ำ
 7. แตะ เสร็จ
เมื่อถึงเวลาในการนัดหมาย อุปกรณ์ของคุณจะส่งเสียงสั้นๆ เพื่อแจ้งเตือนคุณ และ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

การดูเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. แตะเหตุการณ์ที่คุณต้องการดู

ถ้าต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปฏิทิน

 1. จาก หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะที่ แล้วแตะ ปฏิทิน
 2. กด จากนั้นแตะ การตั้งค่า
 3. แตะการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนและแก้ไขตามต้องการ
คู่มือผู้ใช้ (PDF)

Was this information easy to find?