การส่งและการรับข้อความอีเมล

การส่งและการรับข้อความอีเมล

ภาพรวมกล่องข้อความอีเมลในสมาร์ทโฟน Sony
1 ดูรายชื่อบัญชีอีเมลทั้งหมดและโฟลเดอร์ล่าสุด
2 เขียนข้อความอีเมลใหม่
3 ค้นหาข้อความอีเมล
4 เข้าถึงการตั้งค่าและตัวเลือก
5 รายการข้อความอีเมล

การดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่

 1. จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่ .
 2. ค้นหาและแตะ อีเมล
 3. หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วแตะ อินบ็อกซ์ ในเมนูดรอปดาวน์
 4. เพื่อดาวน์โหลดข้อความใหม่ แตะ จากนั้น แตะ รีเฟรช
เมื่อกล่องข้อความได้เปิดไว้ ปัดลงบนหน้าจอ เพื่อรีเฟรชรายการข้อความ

การอ่านข้อความอีเมลของคุณ

 1. จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่ .
 2. ค้นหาและแตะ อีเมล
 3. หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้น แตะ อินบ็อกซ์ ในเมนูดรอปดาวน์ หากคุณต้องการตรวจสอบบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในคราวเดียวกัน แตะ จากนั้นแตะ อินบ๊อกซ์รวมในเมนูดรอปดาวน์
 4. ในกล่องขาเข้าอีเมล ให้เลื่อนขึ้นหรือลงและแตะที่ข้อความอีเมลที่คุณต้องการอ่าน

ในการสร้างและส่งข้อความอีเมล

 1. จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่ จากนั้น ค้นหา และแตะอีเมล
 2. หากคุณใช้บัญชีอีเมลหลายบัญชี แตะ และเลือกบัญชีที่คุณต้องการจะส่งอีเมล แล้วแตะ อินบ็อกซ์ ในเมนูดรอปดาวน์
 3. แตะ จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้รับหรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ และเลือกผู้รับหนึ่งรายขึ้นไปจากบัญชีรายชื่อของคุณ
 4. ป้อนหัวเรื่องอีเมลและข้อความ จากนั้นแตะ

ในการตอบข้อความอีเมล

 1. ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการตอบ แล้วแตะ ตอบ หรือ ตอบทั้งหมด
 2. ป้อนคำตอบของคุณ แล้วแตะ

ในการส่งต่อขอความอีเมล

 1. ในกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ ให้ค้นหาและแตะข้อความที่คุณต้องการส่งต่อแล้วแตะ ส่งต่อ
 2. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับด้วยตนเอง หรือแตะ และเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อ
 3. ป้อนข้อความของคุณ จากนั้นแหละ

การดูสิ่งที่แนบของข้อความอีเมล

 1. ค้นหาและแตะข้อความอีเมลซึ่งมีสิ่งที่แนบที่คุณต้องการดู ข้อความอีเมลที่มีสิ่งที่แนบจะแสดงให้เห็นโดย
 2. หลังจากเปิดข้อความอีเมล ให้แตะ โหลด เริ่มดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ
 3. หลังจากดาวน์โหลดสิ่งที่แนบเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ดู

ถ้าต้องการบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ส่งไปยังรายชื่อ

 1. ค้นหาและแตะข้อความในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
 2. แตะที่ชื่อผู้ส่ง แล้วแตะ ตกลง
 3. เลือกรายชื่อที่มีอยู่ หรือแตะ สร้างรายชื่อใหม่
 4. แก้ไขข้อมูลของรายชื่อติดต่อ หากต้องการ แล้วแตะ เสร็จ