วิธีการอื่นๆ ในการโอนถ่ายรายชื่อติดต่อ

วิธีการอื่นๆ ในการโอนถ่ายรายชื่อติดต่อ

ขึ้นอยู่กับความจุของอุปกรณ์เก่าของคุณ คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำหรือเทคโนโลยี Bluetooth® เพื่อย้ายรายชื่อติดต่อไปยังอุปกรณ์ใหม่ได้โดยตรง ไม่แนะนำให้ใช้ SIM การ์ดเพื่อย้ายรายชื่อติดต่อระหว่างอุปกรณ์ SIM การ์ดของคุณอาจมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะบันทึกรายชื่อติดต่อทั้งหมด และ SIM การ์ดบางประเภทจะสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแต่ละรายชื่อติดต่อได้เพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกรายชื่อติดต่อไปยังการ์ดหน่วยความจำได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เก่าของคุณ บันทึกรายชื่อติดต่อไปยัง SIM การ์ด หรือโอนถ่ายรายชื่อติดต่อโดยใช้ Bluetooth®

การนำเข้ารายชื่อจากการ์ดหน่วยความจำ

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วแตะ
 2. กด แล้วแตะ นำเข้ารายชื่อ > การ์ด SD
 3. หากคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้การซินโครไนซ์ คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในการ์ดหน่วยความจำที่นำเข้ามาภายใต้บัญชีผู้ใช้นั้น หรือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้ามาในอุปกรณ์เท่านั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 4. หากคุณมีไฟล์ vCard มากกว่าหนึ่งไฟล์ในการ์ด SD TM รายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏขึ้นจะแสดงกลุ่มของรายชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน พร้อมแสดงวันที่ที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อนั้น เลือกกลุ่มที่คุณต้องการนำเข้า

การรับข้อมูลผู้ติดต่อผ่านเทคโนโลยี Bluetooth®

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth® แล้ว และอุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้มองเห็นได้
 2. เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อให้ยืนยันว่าคุณต้องการรับไฟล์หรือไม่ ยอมรับ
 3. ลากหน้าต่างแจ้งลงล่างแล้วแตะไฟล์ที่คุณได้รับเพื่อนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ

ถ้าต้องการนำเข้ารายชื่อจาก SIM การ์ด

 1. จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วแตะ
 2. กด แล้วแตะ นำเข้ารายชื่อ > SIM การ์ด
 3. หากคุณได้ตั้งค่าบัญชีการซินโครไนซ์ คุณจะสามารถเลือกเพื่อเพิ่มรายชื่อใน SIM การ์ดไว้ในบัญชีดังกล่าวได้ หรือคุณจะสามารถเลือกใช้แต่รายชื่อในอุปกรณ์ได้ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
 4. วิธีการนำเข้ารายชื่อทีละรายชื่อ ให้แตะรายชื่อที่ต้องการ ถ้าต้องการนำเข้ารายชื่อติดต่อทั้งหมด ให้แตะ นำเข้าทั้งหมด