การใช้งานหูฟัง

การใช้งานหูฟัง

การเสียบหูฟังเข้ากับ Sony Xperia™ Z

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้

การใช้งานหูฟัง

  1. ต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
  2. ถ้าต้องการรับสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร
  3. ถ้าต้องการวางสาย ให้กดปุ่มจัดการการโทร
ถ้าไม่มีหูฟังให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ คุณอาจต้องซื้อแยกต่างหาก
หากฟังกำลังฟังเพลง เพลงจะหยุดลงเมื่อคุณรับสายและจะเล่นเพลงต่อเมื่อคุณวางสาย