การใช้เทคโนโลยี GPS

การใช้เทคโนโลยี GPS

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องรับ GPS ซึ่งใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณลักษณะ GPS บางอย่างจะใช้อินเทอร์เน็ต อาจมีค่าบริการข้อมูล

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะที่ต้องการเครื่องรับ GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจน ถ้าเครื่องรับ GPS ไม่พบตำแหน่งของคุณหลังจากผ่านไปสองสามนาที คุณควรย้ายไปยังตำแหน่งอื่น เพื่อช่วยให้การค้นหาสะดวกยิ่งขึ้น โปรดยืนนิ่งและไม่ให้มีสิ่งปิดบังเสาอากาศ GPS ตำแหน่งของเสาอากาศ GPS จะปรากฏในรูปภาพด้านล่าง เมื่อคุณใช้งาน GPS ครั้งแรก คุณอาจต้องรอถึง 10 นาที ก่อนที่จะคุณจะทราบตำแหน่งของคุณ


หากคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างของ GPS ไม่ได้ โปรดดู ฉันไม่สามารถใช้บริการที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้

Sony Ericsson ไม่รับประกันความแม่นยำของบริการตำแหน่งใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการนำทาง

ถ้าต้องการใช้งานตัวรับ GPS

  1. จากหน้าจอ เริ่มต้น ให้แตะ
  2. แตะ การตั้งค่า > ตำแหน่งและความปลอดภัย
  3. มาร์กช่องตัวเลือก ใช้ดาวเทียม GPS

ถ้าต้องการใช้เครือข่ายไร้สายเพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ

  1. จากหน้าจอ หน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ
  2. แตะ การตั้งค่า > ตำแหน่งและความปลอดภัย
  3. มาร์กช่องตัวเลือก ใช้เครือข่ายไร้สาย