วิธีการถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

วิธีการถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

  1. ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะมีสัญลักษณ์ เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในแล้ว ปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ
  2. คอมพิวเตอร์: เปิด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสก์ทอปแล้วรอจนกระทั่งการ์ดหน่วยความจำของโทรศัพท์ปรากฏขึ้นเป็นดิสก์ภายนอกใน Microsoft® Windows® Explorer
  3. คอมพิวเตอร์: ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์