การตั้งค่าหน้าจอ

การตั้งค่าหน้าจอ

การปรับความสว่างของหน้าจอ

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > จอแสดงผล > ความสว่าง
 3. ลากปุ่มเลื่อนเพื่อปรับความสว่าง
 4. แตะ ตกลง

ระดับความสว่างจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ สำหรับเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ โปรดดูที่ การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

การตั้งค่าให้หน้าจอสั่น

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > เสียง
 3. มาร์กช่องตัวเลือก สั่นเมื่อสัมผัส ขณะนี้หน้าจอจะสั่นเมื่อคุณแตะซอฟท์คีย์และบางแอปพลิเคชัน

การปรับเวลาที่ไม่ใช้งาน ก่อนที่หน้าจอจะดับลง

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > จอแสดงผล > สลีป
 3. เลือกตัวเลือก

ถ้าต้องการปิดหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สักครู่

การเปิดใช้งานหน้าจอไว้ตลอดขณะที่โทรศัพท์กำลังชาร์จ

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา
 3. มาร์กช่องตัวเลือก แสดงหน้าจอเสมอ