การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์และเริ่มโอนไฟล์ภาพ เพลงและไฟล์อื่น ๆ วิธีการที่ง่ายดายที่สุดในการเชื่อมต่อคือการใช้สาย USB หรือเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตั้งโปรแกรมการPC Companion ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ PC Companion สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อโอนและจัดระเบียบไฟล์สื่อ อัปเดตโทรศัพท์ของคุณ ซินโครไนซ์ข้อมูลในโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณไม่สามารถโอนข้อมูลลิขสิทธิ์บางส่วนได้ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

การโอนและการจัดการเนื้อหาโดยใช้สาย USB

ใช้สาย USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เพื่อสามารถโอนถ่ายและจัดการไฟล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกันแล้ว คุณจะสามารถลากและวางเอกสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองได้โดยใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณโอนถ่ายเพลง วิดีโอ ภาพ และไฟล์มีเดียอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์ของคุณ การใช้โปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟล์มีเดียของคุณให้ใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณได้

วิธีการถ่ายโอนเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

 1. ใช้สาย USB เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะมีสัญลักษณ์ เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในแล้ว ปรากฏขึ้นที่แถบสถานะ
 2. คอมพิวเตอร์: เปิด Microsoft® Windows® Explorer จากเดสก์ทอปแล้วรอจนกระทั่งการ์ดหน่วยความจำของโทรศัพท์ปรากฏขึ้นเป็นดิสก์ภายนอกใน Microsoft® Windows® Explorer
 3. คอมพิวเตอร์: ลากและวางไฟล์ที่ต้องการระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

การโอนไฟล์โดยใช้โหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดียผ่าน Wi-Fi®

คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ MTP อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi® คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองตัวก่อนเชื่อมต่อ หากคุณโอนเพลง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์มีเดียอื่นๆ ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Media Go™ จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะเหมาะสมที่สุด Media Go™ จะทำการแปลงไฟล์มีเดียของคุณให้ใช้งานบนโทรศัพท์ของคุณได้

ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Wi-Fi® ที่สนับสนุนการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft® Windows Vista® หรือ Windows® 7

การจับคู่โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์แบบไร้สายโดยใช้โหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย

 1. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานโหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดียบนโทรศัพท์ของคุณแล้ว โดยปกติแล้วระบบจะเปิดใช้โหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
 2. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 3. คอมพิวเตอร์: เมื่อชื่อโทรศัพท์ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้คลิก การกำหนดค่าเครือข่าย และทำตามคำแนะนำเพื่อจับคู่คอมพิวเตอร์
 4. เมื่อคุณจับคู่เสร็จ ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ทั้งสองตัว
คำแนะนำที่กล่าวมาจะใช้ได้ในกรณีที่มีการติดตั้ง Windows® 7 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi® ผ่านสายเคเบิลเครือข่าย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วแบบไร้สายในโหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย

 1. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานโหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดียบนโทรศัพท์ของคุณแล้ว โดยปกติแล้วระบบจะเปิดใช้โหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น
 2. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 3. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การเชื่อมต่อ
 4. แตะที่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ที่คุณต้องการเชื่อมต่อใต้ อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
 5. แตะ เชื่อมต่อ
ตรวจสอบว่าเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi® ของโทรศัพท์แล้ว

การเลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วแบบไร้สายในโหมดการโอนถ่ายไฟล์มีเดีย

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การเชื่อมต่อ
 3. แตะที่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ที่คุณต้องการเลิกเชื่อมต่อใต้ อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
 4. แตะ เลิกเชื่อมต่อ

การลบการจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

 1. จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ
 2. ค้นหาและแตะ ตั้งค่า > Xperia™ > การเชื่อมต่อ
 3. แตะที่อุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ที่คุณต้องการลบ
 4. แตะ ไม่สนใจ

PC Companion

PC Companion คือแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติและบริการเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้คุณโอนถ่ายเพลง วิดีโอ และภาพถ่ายระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ PC Companion เพื่ออัปเดตโทรศัพท์เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดที่มีให้ ไฟล์ที่ติดตั้งสำหรับ PC Companion จะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณ และระบบจะทำการติดตั้งจากโทรศัพท์เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB

คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ในการใช้แอพพลิเคชั่น PC Companion:

 • Microsoft® Windows® 7
 • Microsoft® Windows Vista®
 • Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)

การเริ่ม PC Companion

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง PC Companion บน PC ของคุณแล้ว
 2. เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion บน PC นั้น แล้วคลิก เริ่ม เพื่อเปิดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณต้องการใช้

Media Go™

แอปพลิเคชัน Media Go™ ของคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถโอนและจัดการเนื้อหาสื่อในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถติดตั้งและเข้าถึง Media Go™ ได้จากแอปพลิเคชัน PC Companion

คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้แอปพลิเคชัน Media Go™:

 • Microsoft® Windows® 7
 • Microsoft® Windows Vista®
 • Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 หรือสูงกว่า

ถ้าต้องการโอนย้ายเนื้อหาโดยใช้แอปพลิเคชัน Media Go™

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่รองรับ
 2. โทรศัพท์: ในแถบสถานะ เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูลภายในแล้ว ปรากฏขึ้น
 3. คอมพิวเตอร์: ขั้นแรกให้เปิดแอปพลิเคชัน PC Companion บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ใน PC Companion คลิก Media Go เพื่อเริ่มแอปพลิเคชัน Media Go™ ในบางกรณี คุณอาจจะต้องรอเพื่อติดตั้ง Media Go™
 4. ในการใช้ Media Go™ ให้ลากและวางไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์