Połączenia alarmowe

Połączenia alarmowe

Urządzenie obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można zazwyczaj używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci.

Jak nawiązać połączenie alarmowe

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  2. Znajdź i stuknij Telefon.
  3. Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij . Aby usunąć numer, stuknij .
Połączenia alarmowe można nawiązywać nawet wtedy, gdy do telefonu nie włożono karty SIM lub gdy połączenia wychodzące są zablokowane.

Jak nawiązać połączenie alarmowe, gdy karta SIM jest zablokowana

  1. Na ekranie blokady stuknij Połącz. alarmowe.
  2. Wprowadź numer telefonu alarmowego i stuknij .