Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, zalogowanie się do niektórych kont i spersonalizowanie urządzenia. Na przykład mając konto w usłudze Sony Entertainment Network, można zalogować się do niego i natychmiast rozpocząć konfigurację. Można też pobrać ustawienia Internetu i sieci Wi-Fi®.

Dostęp do kreatora konfiguracji można także uzyskać w późniejszym czasie w menu ustawień.

Jak włączyć urządzenie

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy bateria powinna być ładowana przez co najmniej 30 minut.

Włączanie urządzenia Sony Xperia™ Z1

  1. Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.
  2. Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję .
  3. Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.
Kod PIN karty SIM jest dostarczany przez operatora sieci, ale można go później zmienić w menu Ustawienia. Aby poprawić błąd podczas wprowadzania kodu PIN karty SIM, stuknij pozycję .

Jak wyłączyć urządzenie

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.
  2. W menu opcji stuknij pozycję Wyłącz.
  3. Stuknij pozycję OK.
Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.