Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności można znaleźć w sekcji Zarządzanie baterią i zużyciem energii.

Jak naładować urządzenie

Ładowanie urządzenia Sony Xperia™ Z1

  1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
  2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).
  3. Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie świecić.
  4. Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania .

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%
Miga na czerwono Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%
Pomarańczowa Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%