Dodawanie i edytowanie kontaktów

Dodawanie i edytowanie kontaktów

Jak dodać kontakt

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 2. Stuknij pozycję .
 3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Kontakt telefoniczny, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 5. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Konto do synchronizacji wybrane w kroku 3 będzie wyświetlane jako domyślne przy dodawaniu kolejnych kontaktów. Po tym, jak kontakt zostanie zapisany na konkretnym koncie, to konto będzie proponowane jako domyślne przy zapisywaniu następnego dodanego kontaktu. Jeśli masz kontakt zapisany na jakimś koncie i chcesz to zmienić, musisz utworzyć nowy kontakt i wybrać inne konto do zapisania go.
Jeśli przed numerem telefonu kontaktu dodasz znak plus i numer kierunkowy kraju, to w przypadku dzwonienia z innych krajów nie będzie konieczna ponowna edycja numeru.

Jak edytować kontakt

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 3. Dokonaj edycji żądanych informacji.
 4. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.
Niektóre usługi synchronizacji nie zezwalają na edytowanie danych kontaktów.

Jak powiązać obrazek z kontaktem

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij .
 3. Stuknij ikonę i wybierz żądaną metodę dodawania obrazka kontaktu.
 4. Po wybraniu obrazka stuknij pozycję Gotowe.
Obrazek do kontaktu możesz także dodać bezpośrednio z aplikacji Album.

Jak spersonalizować dzwonek dla kontaktu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .
 2. Stuknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie stuknij pozycję .
 3. Stuknij pozycje > Ustaw dzwonek.
 4. Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na urządzeniu, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
 5. Stuknij pozycję Gotowe.

Jak usunąć kontakty

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 2. Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.
 3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, stuknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu rozwijane, a następnie wybierz pozycję Zaznacz wszystkie.
 4. Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję Usuń.

Jak edytować informacje kontaktowe o sobie

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .
 2. Stuknij pozycję Ja, a następnie stuknij pozycję .
 3. Wprowadź nowe informacje lub odpowiednie zmiany.
 4. Po zakończeniu puknij pozycję Gotowe.

Jak utworzyć nowy kontakt na podstawie wiadomości SMS

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .
 2. Stuknij kolejno pozycje > Zapisz.
 3. Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
 4. Poddaj edycji informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.