Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystanie z ekranu dotykowego

Stukanie

Gest stuknięcia na smartfonie Sony

  • Otwieranie lub wybieranie elementu.
  • Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pola wyboru lub opcji.
  • Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Dotykanie i przytrzymywanie

Gesty dotknięcia i przytrzymania na smartfonie Sony

  • Przesuń element.
  • Aktywuj menu elementu.
  • Aktywuj tryb wyboru, aby na przykład wybrać kilka elementów na liście.

Zsuwanie i rozsuwanie palców

Gest zsunięcia palców na smartfonie Sony

  • Pozwala na powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych, zdjęć czy map.

Przeciąganie

Gest przewijania na smartfonie Sony

  • Przewijanie listy w górę lub w dół.
  • Przewijanie w lewo lub w prawo, na przykład między okienkami ekranu głównego.

Muskanie

Gest muskania na smartfonie Sony

  • Pozwala na szybkie przewijanie zawartości ekranu, na przykład listy lub strony internetowej. Przewijanie można zatrzymać, stukając ekran.