Informacje o tej instrukcji obsługi

Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi Xperia™ Z dotyczy oprogramowania w wersji Android™ 4.4. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić w menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania, patrz Aktualizowanie urządzenia.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android.