Sony Ericsson Sync

Sony Ericsson Sync

Usługa Sony Ericsson Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów z własną stroną internetową w witrynie Sony Ericsson, pod adresem www.sonyericsson.com/user.

W tej witrynie internetowej można bezpiecznie przechowywać i edytować kontakty. Usługa Sony Ericsson Sync pozwala synchronizować kontakty z kilkoma telefonami albo z nowym telefonem. Korzystanie z witryny internetowej Sony Ericsson wymaga założenia konta.

Jak skonfigurować konto Sony Ericsson w telefonie

 1. Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 2. Stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
 3. Stuknij Dodaj konto > Sony Ericsson Sync.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Sony Ericsson, albo zaloguj się, jeżeli masz już konto.
 5. Stuknij pozycję Okres synchronizacji i wybierz, jak często ma być wykonywana automatyczna synchronizacja telefonu.
 6. Stuknij pozycję Gotowe.
 7. Stuknij nowo utworzone konto Sony Ericsson Sync i zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz synchronizować.

Jak ręcznie wykonać synchronizację w aplikacji Sony Ericsson Sync

 1. Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 2. Stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
 3. Stuknij pozycję Sony Ericsson Sync.
 4. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Synchronizuj teraz.

Jak edytować konto Sony Ericsson

 1. Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 2. Stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
 3. Stuknij pozycję Sony Ericsson Sync.
 4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru elementów, które mają być synchronizowane.
 5. Aby zmienić ustawienia konta, stuknij pozycję Ustawienia konta, zmodyfikuj żądane informacje i stuknij pozycję Gotowe.

Jak ustawić okres synchronizacji

 1. Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 2. Stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
 3. Stuknij pozycję Sony Ericsson Sync.
 4. Stuknij pozycję Ustawienia konta.
 5. Stuknij pozycję Okres synchronizacji i wybierz odpowiedni interwał.

Jak usunąć konto Sony Ericsson z telefonu

 1. Na ekranie Ekran główny przeciągnij w górę ikonę .
 2. Stuknij Ustawienia > Konta i synchronizacja.
 3. Stuknij pozycję Sony Ericsson Sync.
 4. Stuknij pozycję Usuń konto.
 5. Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję Usuń konto.

Konto zostanie usunięte z telefonu, ale nadal będzie istnieć na serwerze Sony Ericsson. Nadal możesz logować się do tego konta w witrynie internetowej Sony Ericsson pod adresem www.sonyericsson.com/user.