Ustawienia Internetu i wiadomości

Ustawienia Internetu i wiadomości

Aby wysyłać wiadomości SMS i MMS oraz mieć dostęp do Internetu, należy posiadać poprawnie skonfigurowane mobilne połączenie transmisji danych 2G/3G. Istnieją różne sposoby uzyskania tych ustawień:

 • W przypadku większości sieci i operatorów komórkowych ustawienia Internetu i wiadomości są wstępnie skonfigurowane w telefonie. Z Internetu i funkcji wysyłania wiadomości można korzystać od razu.
 • W niektórych przypadkach ustawienia Internetu i wiadomości można pobrać po włączeniu telefonu po raz pierwszy. Ustawienia te można również pobrać później z menu Ustawienia.
 • Ustawienia Internetu i sieci w telefonie można ręcznie dodać i zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach Internetu i wiadomości, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak pobrać ustawienia Internetu i wiadomości

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Sony Ericsson > Pobieranie ustawień.

Jak przywrócić domyślne ustawienia internetowe

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Stuknij kolejno Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe.
 3. Naciśnij klawisz .
 4. Stuknij pozycję Przywróć wartości domyślne .

Jak wyświetlić bieżącą nazwę punktu dostępu (APN)

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe.
 3. Stuknij pozycję Punkty dostępowe.

Jeśli masz kilka dostępnych połączeń, aktywne połączenie sieciowe zostanie oznaczone z prawej strony znacznikiem wyboru.

Jak ręcznie skonfigurować ustawienia Internetu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Punkty dostępowe.
 3. Naciśnij klawisz .
 4. Stuknij pozycję Nowa nazwa APN .
 5. Puknij pozycję Nazwa i wprowadź nazwę profilu sieci, który chcesz utworzyć.
 6. Puknij pozycję APN i wprowadź nazwę punktu dostępu.
 7. Puknij i wprowadź wszystkie informacje wymagane przez operatora sieci.
 8. Naciśnij klawisz i stuknij pozycję Zapisz .

Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach sieci, skontaktuj się z operatorem sieci.