Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przygotowanie do użycia aplikacji Kopia zapasowa i przywracanie

Przed wykonaniem kopii zapasowej zawartości telefonu można wybrać miejsce docelowe kopii zapasowej i typy danych kopii zapasowej.

Wybieranie miejsca docelowego kopii zapasowej
Wybieranie typów danych do tworzenia kopii zapasowej
Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu