Pierwsze kroki z pocztą E-mail

Pierwsze kroki z pocztą E-mail

Aplikacja E-mail umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku kont e-mail, w tym z firmowych kont Microsoft Exchange Active. Wiadomości otrzymywane na konto Gmail™ są dostępne na urządzeniu za pomocą aplikacji E-mail oraz aplikacji Gmail™.

Korzystanie z kont poczty e-mail

Jak skonfigurować konto poczty e-mail w urządzeniu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycję E-mail.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
Aby korzystać z niektórych usług poczty e-mail, być może będzie trzeba skontaktować się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konta e-mail.

Jak ustawić konto e-mail jako domyślne

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycję .
 3. Naciśnij klawisz Menu icon in Sony Smartphones, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
 4. Stuknij konto, które chcesz ustawić jako domyślne konto do tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail.
 5. Zaznacz pole wyboru Domyślne konto. Za każdym razem po otwarciu aplikacji e-mail będzie wyświetlana skrzynka odbiorcza domyślnego konta.
W przypadku korzystania z tylko jednego konta e-mail, to konto jest automatycznie ustawiane jako domyślne.

Jak dodać dodatkowe konto e-mail do urządzenia

 1. Na Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycję .
 3. Naciśnij klawisz Menu icon in Sony Smartphones, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
 4. Stuknij pozycję Dodaj konto.
 5. Wprowadź adres e-mail oraz hasło, a następnie stuknij pozycję Dalej.
 6. Jeśli ustawienia konta e-mail nie mogą zostać automatycznie pobrane, można dokończyć konfigurację ręcznie. W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach.
 7. Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę swojego konta e-mail ułatwiającą jego identyfikację. Ta sama nazwa będzie widoczna w wiadomościach e-mail wysyłanych z tego konta.
 8. Po zakończeniu stuknij pozycję Dalej.

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

 1. Na Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycję .
 3. Naciśnij klawisz Menu icon in Sony Smartphones, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
 4. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
 5. Znajdź i stuknij pozycje Usuń konto > OK.

Gmail™ i inne usługi Google™

Jeśli masz konto Google™, możesz w urządzeniu korzystać z aplikacji Gmail™, aby odczytywać, pisać i organizować wiadomości e-mail. Po skonfigurowaniu konta Google™ w urządzeniu, możesz także rozmawiać ze znajomymi na czacie za pomocą aplikacji Google Talk™, zsynchronizować kalendarz w urządzeniu z Kalendarzem Google™ oraz pobierać aplikacje i gry z usługi Google Play™.

Usługi i funkcje opisane w tym rozdziale są obsługiwane w wybranych krajach/regionach i przez wybrane sieci i/lub wybranych operatorów sieci na wybranych obszarach.

Jak skonfigurować konto Google™ w urządzeniu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Dodaj konto > Google.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora rejestracji, aby utworzyć konto Google™, lub zaloguj się, jeśli masz już konto.
Można także zalogować się albo utworzyć konto Google™ za pomocą kreatora konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Możesz również utworzyć konto odwiedzając witrynę pod adresem www.google.com/accounts.

Jak otworzyć aplikację Gmail™ usługę

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij opcję Gmail .