Czyszczenie danych aplikacji

Czyszczenie danych aplikacji

Czasami konieczne może być usunięcie danych aplikacji. Do takiej sytuacji może dojść na przykład, gdy pamięć aplikacji zostanie zapełniona lub gdy chce się usunąć najlepsze wyniki w grze. W niektórych aplikacjach można również usunąć przychodzącą pocztę e-mail oraz wiadomości SMS i MMS.

Jak wyczyścić całą pamięć podręczną aplikacji

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Stuknij pozycję Aplikacje.
  4. Stuknij aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić.
  5. Stuknij pozycję Wyczyść pamięć podręczną.
Wyczyszczenie pamięci podręcznej niektórych aplikacji jest niemożliwe.

Jak usunąć zainstalowaną aplikację

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Stuknij pozycję Aplikacje.
  4. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć.
  5. Stuknij pozycję Odinstaluj.
Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć.