Pamięć

Pamięć

Zawartość można zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz na karcie pamięci.

Karta pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ używane do przechowywania zawartości. Kart tego typu można także używać jako przenośnych kart pamięci razem z innymi zgodnymi urządzeniami.

Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Bezpieczne wyjmowanie karty pamięci

Kartę pamięci można bezpiecznie wyjąć z telefonu w dowolnym momencie, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci przy włączonym telefonie, przed wyjęciem karty z telefonu musisz ją najpierw odłączyć. Zapobiega to jej uszkodzeniu lub utracie przechowywanych na niej danych.

Jak odłączyć kartę pamięci

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
  2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD.

Formatowanie karty pamięci

W urządzeniu można sformatować kartę pamięć, aby na przykład zwolnić miejsce. Sformatowanie oznacza usunięcie całej zawartości karty.

Formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkiego, co ma zostać zachowane. Aby utworzyć kopię zapasową zawartości, można ją skopiować na komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Podłączanie urządzenia do komputera.