Bateria

Bateria

Ładowanie baterii

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Przed pojawieniem się ikony baterii stanu naładowania baterii, gdy przewód ładowarki zostanie podłączony do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia. Ładowanie urządzenia przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

Jak ładować baterię urządzenia

Ładowanie telefonu Sony Xperia™ L
 1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
 3. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB urządzenia, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii.
 4. Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz przewód USB od urządzenia, wyciągając wtyczkę prosto na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od urządzenia.
Urządzenie jest ładowane szybciej, gdy korzysta się z ładowarki i przewodu USB dołączonych do urządzenia.
Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki do źródła zasilania.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie > Poziom naładowania baterii.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

 • Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
 • Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
 • Wyłącz połączenia Bluetooth® i Wi-Fi®, gdy ich nie potrzebujesz. Można je łatwo włączać i wyłączać z poziomu panelu powiadomień przez przeciągnięcie paska stanu.
 • Użyj funkcji Tryb STAMINA i Oszczędzanie słabej baterii w celu zmniejszenia zużycia energii. Możesz wybrać tryb oszczędzania energii, który najlepiej odpowiada Twojemu sposobowi korzystania z urządzenia. Możesz również dostosować ustawienia poszczególnych trybów oszczędzania energii do własnych potrzeb.
 • Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy zwiększyć jej interwały.
 • Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji transmisji strumieniowej wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Również niektóre aplikacje pobrane z usługi Google Play™ zużywają więcej energii.
 • Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
 • Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
 • Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub włącz funkcję Tryb samolotowy. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
 • Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony™. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki wbudowane w urządzenie.
 • Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.
 • Wyłącz wszelkie animowane tapety.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem > Użycie baterii, aby zobaczyć, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

Używanie trybu STAMINA

Włącz funkcję Tryb STAMINA, aby zawiesić połączenie Wi-Fi® , transfer danych i kilka zużywających energię aplikacji, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy jest aktywny tryb STAMINA, można nadal odbierać połączenia oraz wiadomości tekstowe i MMS. Można też skonfigurować listę aplikacji, aby umożliwić pewnym aplikacjom dalsze działanie, gdy ekran jest nieaktywny. Gdy ekran z powrotem stanie się aktywny, wszystkie wstrzymane funkcje zostaną wznowione.

Jak włączyć tryb STAMINA

 1. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zarządzanie zasilaniem.
 3. Przeciągnij suwak w prawo obok pozycji Tryb STAMINA, a następnie stuknij Włącz. Gdy tryb STAMINA jest aktywny, na pasku stanu pojawi się .

Jak wyłączyć tryb STAMINA

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones .
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.
 3. Stuknij pozycję Switch on icon in Sony Smartphones obok pozycji Tryb STAMINA.

Jak zmienić ustawienia trybu STAMINA

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.
 3. Aby otworzyć menu ustawień, stuknij Tryb STAMINA.
 4. Dodaj lub usuń aplikacje odpowiednio do potrzeb.
 5. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

Szacowanie czasu gotowości urządzenia

Czas gotowości odnosi się do czasu pracy baterii, gdy urządzenie jest podłączone do sieci, ale nie jest używane, na przykład, do odbierania lub nawiązywania połączeń telefonicznych. Tryb STAMINA, po uaktywnieniu, cały czas ocenia pozostały czas gotowości, który może się zmieniać w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Tryb STAMINA skuteczniej wydłuża czas gotowości, jeśli ekran urządzenia jest zablokowany. Jeśli rzadko blokujesz ekran, możesz nie zauważyć poprawy wydajności baterii.

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, szacowany czas gotowości może nie być dokładny, ponieważ nie ma wcześniejszej historii użytkowania, której można by było użyć do szacowania.
Aby wyświetlić szacowany czas gotowości
 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.

Używanie trybu niskiego zużycia baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, można włączyć funkcję Oszczędzanie słabej baterii, aby oszczędzać energię. Ta funkcja pomaga dostosować ustawienia jasności ekranu, transferu danych i funkcji wibracji w celu zmniejszenia zużycia baterii.

Jak włączyć tryb niskiego zużycia baterii

 1. Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zarządzanie zasilaniem.
 3. Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji Oszczędzanie słabej baterii.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones .
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.
 3. Stuknij pozycję Switch on icon in Sony Smartphones obok pozycji Oszczędzanie słabej baterii.

Jak zmienić ustawienia trybu niskiego użycia baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Application screen icon in Sony Smartphones.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Zarządzanie zasilaniem.
 3. Aby otworzyć menu ustawień, stuknij Oszczędzanie słabej baterii.
 4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
 5. Po zakończeniu stuknij pozycję .