Menu Ustawienia telefonu

Menu Ustawienia telefonu

Znajduje się w menu Ustawienia, pozwala przejrzeć i zmienić ustawienia telefonu.

Jak uzyskać dostęp do ustawień telefonu

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  2. Stuknij pozycję Ustawienia.