Pobieranie z Internetu

Pobieranie z Internetu

Aplikacje i zawartość można pobierać podczas przeglądania stron internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej w telefonie. Zwykle wystarczy dotknąć łącze pobierania żądanego pliku, a rozpocznie się ono automatycznie.

Jak wyświetlić pobrane pliki

  1. Przed wyświetleniem pobranych plików (zapisanych na karcie pamięci) upewnij się, że karta została włożona do telefonu.
  2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  3. Znajdź i stuknij pozycję Pobrane pliki.

Jak anulować trwające pobieranie

  1. Gdy telefon rozpoczyna pobieranie pliku, przeciągnij do dołu pasek stanu i stuknij w pobierany plik.
  2. Zaznacz pole wyboru obok pobieranego pliku, którego pobieranie chcesz anulować.
  3. Stuknij pozycję .