Ustawienia rozmów

Ustawienia rozmów

Blokowanie połączeń

Połączenia przychodzące i wychodzące (wszystkie lub tylko niektóre) można zablokować. Aby rozpocząć korzystanie z funkcji blokowania połączeń, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key) i podać nowe hasło uaktywniające tę funkcję.

Jak zablokować połączenia przychodzące lub wychodzące

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Blokowanie połączeń.
 5. Wybierz jedną z opcji.
 6. Wprowadź hasło i stuknij pozycję Włącz.

Odrzucanie połączenia z podaniem wiadomości

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z podaniem predefiniowanej wiadomości. Przy odrzucaniu połączenia z podaniem wiadomości jest ona automatycznie przekazywana do dzwoniącego i zapisywana na Twoim telefonie.

Telefon posiada sześć predefiniowanych wiadomości. Można wybierać spośród predefiniowanych wiadomości, a w razie konieczności modyfikować je.

Jak odrzucić połączenie z podaniem predefiniowanej wiadomości

 • Przeciągnij ikonę Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie z predefiniowanym komunikatem

 • Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę Odrzuć i wyślij wiadomość do góry, a następnie wybierz wiadomość.

Jak edytować wiadomość podawaną przy odrzucaniu połączeń

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Odrzuć i wyślij wiadomość.
 3. Stuknij w wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
 4. Po zakończeniu stuknij pozycję OK.

Przekazywanie połączeń

Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do usługi odbierania.

Jak przekierowywać połączenia

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń.
 5. Wybierz jedną z opcji.
 6. Wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie stuknij pozycję Włącz.

Jak wyłączyć przekierowywanie połączeń

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Przekierowywanie połączeń.
 5. Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Wyłącz.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu

Możesz zdecydować, czy Twój numer telefonu będzie widoczny, czy niewidoczny na ekranach urządzeń Twoich rozmówców.

Jak wyświetlić lub ukryć numeru telefonu

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Ustawienia dodatkowe > Identyfikacja rozmówcy.

Numery wybierania stałego

W przypadku otrzymania od usługodawcy kodu PIN2 można ograniczyć połączenia wychodzące za pomocą listy numerów wybierania stałego.

Jak włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij Ustalone numery > Włącz ustalone numery lub Wyłącz ustalone num..
 5. Wprowadź kod PIN2 i stuknij pozycję OK.

Jak uzyskać dostęp do listy zaakceptowanych odbiorców połączeń

 1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Ustawienia połączeń > Wybierz kartę SIM.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Ustalone numery > Nry wybierania stałego.