Obsługa połączeń

Obsługa połączeń

Możesz użyć dwóch kart SIM i przełączać się między nimi w razie potrzeby. Gdy używasz jednej karty SIM do obsługi połączeń, druga karta SIM zostanie automatycznie wyłączona.

W celu wykonania połączenia można ręcznie wprowadzić numer telefonu: stuknąć numer zapisany na liście kontaktów w telefonie lub stuknąć numer telefonu w oknie rejestru połączeń.

Jak nawiązać połączenie przez wybranie numeru

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
 3. Wprowadź numer rozmówcy i stuknij pozycję Połącz. Aby usunąć numer, stuknij pozycję .

Jak zakończyć połączenie

 • Puknij pozycję .

Jak nawiązać połączenie międzynarodowe

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Telefon.
 3. Dotknij pozycji 0 i przytrzymaj ją do momentu pojawienia się znaku „+”.
 4. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, a następnie stuknij pozycję Połącz.

Jak odebrać połączenie

Odbieranie i odrzucanie połączeń w smartfonach Sony
 • Przeciągnij element do prawej strony w poprzek ekranu.
Jeśli używasz zwykłych słuchawek bez mikrofonu, to aby móc odebrać połączenie, musisz przedtem wyjąć słuchawki ze złącza zestawu słuchawkowego.

Jak odrzucić połączenie

 • Przeciągnij na lewą stroną ekranu.

Jak odrzucić drugie połączenie

 • Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij pozycję przez ekran.

Jak zmienić głośność słuchawki w czasie połączenia

 • Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Jak włączyć głośnik w trakcie rozmowy

 • Puknij pozycję .

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

 • Puknij pozycję .

Jak wyłączyć ekran podczas rozmowy

 • Naciśnij klawisz .

Jak wprowadzać liczby podczas połączenia

 1. Podczas połączenia puknij pozycję . Zostanie wyświetlona klawiatura.
 2. Wprowadź liczby.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

 • W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Ostatnie połączenia

W rejestrze połączeń można wyświetlić ostatnio nieodebrane , odebrane i wybrane połączenia.

Jak sprawdzić nieodebrane połączenia

 1. Jeśli istnieją nieodebrane połączenia, na pasku stanu pojawia się ikona . Przeciągnij pasek stanu w dół.
 2. Stuknij pozycję Nieodebrane połączenie.

Jak zadzwonić na numer z rejestru połączeń

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 3. Aby zadzwonić na numer bezpośrednio, stuknij ten numer. Jeśli chcesz edytować numer przed wykonaniem połączenia, dotknij i przytrzymaj dany numer, a następnie stuknij pozycję Edytuj numer przed połączeniem.
Połączenie z numerem można też nawiązać przez stuknięcie kolejno pozycji > Oddzwoń.

Jak dodać numer z rejestru połączeń do kontaktów

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Telefon. Widok rejestru połączeń zostanie wyświetlony w górnej części ekranu.
 3. Dotknij i przytrzymaj numer, a następnie stuknij pozycję Dodaj do kontaktów.
 4. Stuknij żądany kontakt lub stuknij pozycję Utwórz nowy kontakt.
 5. Poddaj edycji szczegółowe informacje o kontakcie i stuknij pozycję Gotowe.