Bateria

Bateria

Ładowanie baterii

W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Po podłączeniu telefonu do źródła zasilania, takiego jak port USB lub ładowarka, może upłynąć kilka minut, zanim ikona baterii zostanie wyświetlona na ekranie. Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Ładowanie telefonu przez długi czas, na przykład przez noc, nie powoduje uszkodzenia jego baterii.

Kiedy ładowarka jest podłączona, bateria zacznie się rozładowywać chwilę po jej pełnym naładowaniu, a następnie po pewnym czasie zacznie znowu się ładować. Taki cykl przedłuża żywotność baterii i może powodować, że wskazywany stan naładowania baterii jest niższy niż 100 procent.

Jak ładować baterię urządzenia

Ładowanie telefonu Sony Xperia™ J
 1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do gniazda USB komputera).
 3. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda micro USB urządzenia, symbolem USB skierowanym do góry. Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się dioda LED stanu baterii.
 4. Zielony kolor diody LED stanu baterii oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane. Odłącz przewód USB od urządzenia, wyciągając wtyczkę prosto na zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki podczas odłączania przewodu od urządzenia.
Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, dioda LED może zaświecić się po upływie kilku minut od podłączenia przewodu ładowarki do źródła zasilania.

Wskaźnik LED stanu baterii

Zielona Bateria jest w pełni naładowana.
Miga na czerwono Poziom naładowania baterii jest niski
Pomarańczowa Bateria jest w trakcie ładowania. Poziom naładowania baterii jest między poziomem niskim a pełnym

Jak sprawdzić poziom naładowania baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje o telefonie > Poziom naładowania baterii.

Zwiększenie wydajności baterii

Stosując się do poniższych wskazówek, można zwiększyć wydajność baterii:

 • Często ładuj urządzenie. Częste ładowanie nie powoduje skrócenia żywotności baterii.
 • Pobieranie danych z Internetu zwiększa zużycie energii. Jeśli nie korzystasz z Internetu, wyłączenie połączeń danych do sieci komórkowej pozwoli zmniejszyć zużycie energii. Można to zrobić, wybierając opcje Ustawienia > Więcej... > Sieci komórkowe > Komórkowy transfer danych. To ustawienie nie wyłącza przesyłania danych przez inne sieci bezprzewodowe.
 • Wyłącz funkcje GPS, Bluetooth™ i Wi-Fi®, jeśli ich nie potrzebujesz. Można ułatwić ich włączanie i wyłączanie przez dodanie widżetu szybkich ustawień do ekranu Ekran główny. Nie trzeba wyłączać funkcji 3G.
 • Ustaw aplikacje synchronizacji (używane do synchronizowania poczty e-mail, kalendarza i kontaktów) na synchronizację ręczną. Synchronizację można również przeprowadzać automatycznie, ale należy wydłużyć okresy synchronizacji.
 • Sprawdź w menu użycia baterii w urządzeniu, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Zużycie energii wzrasta podczas korzystania z aplikacji odtwarzających strumienie wideo i muzyki, takich jak YouTube™. Więcej energii zużywają również niektóre aplikacje z usługi Android Market™.
 • Zamknij i wyjdź z aplikacji, z których nie korzystasz.
 • Zmniejsz poziom jasności wyświetlacza.
 • Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu sieci, wyłącz urządzenie lub użyj trybu Tryb samolotowy. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie stale szukać dostępnych sieci, a operacja ta zużywa energię.
 • Do słuchania muzyki używaj oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Sony. Zestawy głośnomówiące zużywają mniej energii niż głośniki urządzenia.
 • Zawsze gdy jest to możliwe, przełączaj urządzenie w tryb gotowości. Czas gotowości dotyczy czasu, gdy urządzenie jest połączone z siecią i nie jest używane.

Jak uzyskać dostęp do menu użycia baterii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Bateria, aby zobaczyć, które z zainstalowanych aplikacji zużywają najwięcej baterii.

Jak dodać widżet transferu danych do ekranu głównego

 1. Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
 2. Stuknij pozycję Dodaj > Widżety > Narzędzia.
 3. Muśnij ekran w lewo, aby odnaleźć i wybrać widżet Komórkowy transfer danych. Możesz teraz w prosty sposób włączać i wyłączać wszystkie połączenia transmisji danych.

Jak dodać widżet szybkich ustawień do ekranu głównego

 1. Na ekranie Ekran główny naciśnij klawisz .
 2. Stuknij pozycję Dodaj > Widżety > Narzędzia.
 3. Wybierz widżetSzybkie ustawienia.

Zmniejszanie zużycia baterii przy użyciu trybu oszczędzania energii

Wstępnie ustawione tryby oszczędzania energii umożliwiają zarządzanie aplikacjami zużywającymi dużą ilość energii oraz ograniczenie zużycia baterii. Ustawienia każdego trybu oszczędzania energii można również dostosować do własnych potrzeb i sposobu korzystania z telefonu.

Jak włączyć tryb oszczędzania energii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Oszczędzanie energii.
 3. Stuknij ikonę obok trybu oszczędzania energii, który chcesz włączyć.

Jak wyłączyć tryb oszczędzania energii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Oszczędzanie energii.
 3. Stuknij podświetloną ikonę obok włączonego trybu oszczędzania energii, aby go wyłączyć.

Zmienianie ustawień trybu oszczędzania energii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Oszczędzanie energii.
 3. Aby otworzyć menu ustawień, stuknij nazwę trybu oszczędzania energii.
 4. Dostosuj ustawienia odpowiednio do potrzeb, aby oszczędzać energię.
 5. Stuknij pozycję .

Jak wyświetlać powiadomienia trybu oszczędzania energii

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Oszczędzanie energii.
 3. Stuknij pozycję .
 4. Zaznacz pole wyboru Pasek stanu.