Budzik

Budzik

Informacje o budziku

Telefonu można używać jako budzika, wybierając dowolny zapisany w nim dźwięk jako sygnał alarmowy. Alarm się nie włączy, jeśli telefon będzie wyłączony. Jednak kiedy telefon jest w trybie cichym, alarm jest włączany.

Jak otworzyć aplikację budzika

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.

Jak ustawić nowy alarm

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij pozycję Dodaj alarm.
 5. Stuknij Godzina i dostosuj godzinę, przewijając w górę i w dół.
 6. Stuknij pozycję Ustaw.
 7. W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
 8. Stuknij pozycję OK.

Jak edytować istniejący alarm

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 5. Stuknij pozycję Godzina.
 6. Przewiń palcem w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.
 7. Stuknij pozycję Ustaw.
 8. W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.
 9. Stuknij pozycję OK.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych ustawieniach godziny w telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

Jak wyłączyć alarm

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok alarmu, który chcesz wyłączyć.

Jak włączyć istniejący alarm

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Zaznacz pole wyboru obok alarmu, który chcesz włączyć.

Jak usunąć alarm

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.
 5. Stuknij pozycję Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak ustawić dzwonek/dźwięk alarmu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 5. Stuknij pozycję Dzwonek i wybierz odpowiednią opcję.
 6. Stuknij pozycję Gotowe, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak ustawić alarm cykliczny

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 5. Stuknij pozycję Powtarzanie.
 6. Zaznacz pola wyboru odpowiadające żądanym dniom, a następnie puknij pozycję OK.
 7. Stuknij pozycję OK.

Jak ustawić tytuł alarmu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 5. Stuknij pozycję Etykieta i wpisz nazwę alarmu.
 6. Stuknij pozycję OK.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Stuknij alarm, który chcesz edytować.
 5. Zaznacz pole wyboru Wibracje, a następnie stuknij OK.

Jak ustawić alarmy do odtwarzania, gdy telefon jest w trybie cichym

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Zegar.
 3. Stuknij pozycję Ustaw alarm.
 4. Naciśnij , następnie stuknij Ustawienia.
 5. Zaznacz pole wyboru Alarm w trybie cichym.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

 • Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję Drzemka.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

 • Po uruchomieniu alarmu stuknij pozycję Wyłącz.