Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Funkcja Bluetooth™ służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth™ oraz do podłączania akcesoriów HF. Włącz funkcję Bluetooth™ w urządzeniu i utwórz połączenia bezprzewodowe z innymi urządzeniami obsługujących technologię Bluetooth™, takimi jak komputery, akcesoria HF i telefony. Połączenie Bluetooth™ działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie, a między nimi nie ma żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne powiązanie urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth™.

Współdziałanie i kompatybilność urządzeń Bluetooth™ mogą się różnić.

Jak włączyć funkcję Bluetooth™ i ustawić widoczność urządzenia

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 3. Stuknij przełącznik włącznika obok Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth™.
 4. Stuknij pozycję Bluetooth. Wyświetlone zostaną urządzenie i lista wszystkich dostępnych urządzeń Bluetooth™.
 5. Stuknij nazwę urządzenia, aby urządzenie stało się widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.

Jak dostosować czas widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
 3. Naciśnij i wybierz Czas widoczności.
 4. Wybierz jedną z opcji.

Nadawanie nazwy urządzenia

Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth™ i opcja widoczności.

Jak przypisać nazwę do urządzenia

 1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 3. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
 4. Naciśnij i wybierz Zmień nazwę telefonu.
 5. Wprowadź nazwę urządzenia.
 6. Stuknij pozycję Zmień nazwę.

Tworzenie powiązania między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth™

Tworząc powiązanie między własnym urządzeniem i innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth™ lub zestawem samochodowym Bluetooth™, aby za pomocą tych urządzeń odbierać i nawiązywać połączenia.

Gdy urządzenie zostanie powiązane z urządzeniem Bluetooth™, zapamięta ono utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między własnym urządzeniem i urządzeniem Bluetooth™ może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth™, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu telefonu z powiązanym już urządzeniem Bluetooth™ nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

Niektóre urządzenia Bluetooth™, takie jak zestawy słuchawkowe, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

To urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth™, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth™ jednocześnie.

Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

 1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać z urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
 2. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
 3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Bluetooth. Na liście pojawią się wszystkie dostępne urządzenia Bluetooth™.
 4. Stuknij urządzenie Bluetooth™, które chcesz powiązać z urządzeniem.
 5. Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach. Urządzenie i urządzenie Bluetooth™ zostaną powiązane.

Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth™

 1. Jeśli połączenie dotyczy urządzenia Bluetooth, które wymaga wcześniejszego powiązania z urządzeniem, wykonaj odpowiednią procedurę w celu powiązania urządzenia z tym urządzeniem.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Bluetooth.
 4. Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth™, z którym chcesz połączyć urządzenie.

Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Bluetooth.
 3. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij pozycję obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
 4. Stuknij pozycję Rozłącz parę.

Wysyłanie i odbieranie elementów przy użyciu technologii Bluetooth™

Elementy można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth™, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth™ można wysyłać i odbierać elementy różnego typu, takie jak:
 • Zdjęcia i nagrania wideo
 • Muzyka i inne pliki dźwiękowe
 • Kontakty
 • Strony internetowe

Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

 1. Urządzenie odbiorcze: Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i że urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
 2. Urządzenie nadawcze: Otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, a następnie przewiń do tego elementu.
 3. W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie . Mogą być dostępne inne sposoby wysyłania elementów.
 4. Wybierz pozycję Bluetooth.
 5. Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 6. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
 7. Urządzenie odbiorcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
 8. Urządzenie nadawcze: Jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź transfer do urządzenia odbierającego.
 9. Urządzenie odbiorcze: Zaakceptuj przychodzący element.

Jak odbierać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

 1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth™ jest włączona i że jest widoczna dla innych urządzeń Bluetooth™.
 2. Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
 3. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź taki sam kod dostępu na obu urządzeniach lub zatwierdź sugerowany kod dostępu.
 4. Po wyświetleniu powiadomienia z informacją o przesyłaniu pliku do urządzenia przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesłanie pliku.
 5. Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
 6. Aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
 7. Aby otworzyć otrzymany element, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

Jak wyświetlić pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
 2. Znajdź i puknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
 3. Naciśnij i wybierz Pokaż odebrane pliki.