Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystanie z ekranu dotykowego

Nowo zakupiony telefon ma folię ochronną przyklejoną do ekranu. Zanim zaczniesz korzystać z ekranu dotykowego, należy tę folię zerwać. W przeciwnym razie ekran dotykowy może nie działać prawidłowo.

Ekran jest automatycznie przyciemniany w celu oszczędzania energii i blokowany, kiedy telefon jest włączony i pozostaje nieużywany przez określony czas. Blokada ekranu zapobiega przypadkowemu wywoływaniu funkcji na ekranie dotykowym, kiedy telefon nie jest używany. Można również ustawić osobiste blokady, aby ochronić się przed korzystaniem z telefonu przez nieupoważnione osoby lub zabronić dostępu do zawartości w telefonie.

Ekran telefonu jest wykonany ze szkła. Jeśli szkło jest pęknięte lub stłuczone, nie należy dotykać ekranu. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy uszkodzonego ekranu. Szklane ekrany są wrażliwe na upuszczenia i wstrząsy mechaniczne. Gwarancja na telefony Sony nie obejmuje przypadków nieostrożnego obchodzenia się z telefonem.

Jak otworzyć lub wyróżnić element

  • Dotknij elementu.

Opcje zaznaczania

Zaznaczone pole wyboru.
Niezaznaczone pole wyboru.
Zaznaczona opcja listy.
Niezaznaczona opcja listy.

Jak zaznaczać opcje i usuwać ich zaznaczenie

  • Stuknij odpowiednie pole wyboru lub opcję listy.

Powiększanie

Dostępna metoda powiększania zależy od używanej aplikacji.

Jak ustawić powiększenie

  • Dotknij pozycji lub , gdy są dostępne, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
Aby wyświetlić ikony powiększenia, może być konieczne przeciągnięcie ekranu w dowolną stronę.

Jak zmienić powiększenie, używając dwóch palców

Powiększanie przy użyciu dwóch palców w telefonie Sony Xperia™ E
  • Dotknij ekran jednocześnie dwoma palcami i zbliż je do siebie (aby oddalić) lub rozsuń je (aby przybliżyć).
Funkcja zmiany powiększenia może być używana przy oglądaniu zdjęć i map oraz przy przeglądaniu stron internetowych.

Przewijanie

Przewijanie polega na przesuwaniu palcem po ekranie w górę lub w dół. Niektóre strony internetowe można także przewijać na boki.

Przeciąganie i muskanie nie powoduje włączania żadnych funkcji na ekranie.

Jak przewijać

Przewijanie w telefonie Sony Xperia™ E
  • Aby przewinąć zawartość ekranu, przeciągnij lub muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.
Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę.

Jak musnąć

Muskanie w telefonie Sony Xperia™ E
  • Aby przewijać znacznie szybciej, muśnij palcem po ekranie w stronę, w którą chcesz przewinąć. Można poczekać, aż przewijanie zakończy się samodzielnie, lub zatrzymać przewijanie natychmiast, dotykając ekranu.

Czujniki

Twoje urządzenie jest wyposażone w czujniki zbliżeniowe. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu doń ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu funkcji urządzenia podczas rozmowy telefonicznej.