Opcje wiadomości SMS i MMS

Opcje wiadomości SMS i MMS

Wyświetlanie i edytowanie ustawień powiadomień dla wiadomości

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję Wiadomości.
  2. Naciśnij klawisz .
  3. Aby wyświetlić i edytować ustawienia, stuknij pozycję Ustawienia, stuknij kartę SIM, a następnie wprowadź żądane zmiany.

Jak zmienić ustawienia potwierdzania dostarczenia wiadomości wychodzących

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję Wiadomości.
  2. Naciśnij klawisz .
  3. Stuknij pozycję Ustawienia, a następnie stuknij kartę SIM.
  4. Stuknij pozycję Potwierdzenie dostarcz., aby włączyć lub wyłączyć funkcję potwierdzania dostarczenia.

Jak wyświetlić wiadomości zapisane na karcie SIM

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję Wiadomości.
  2. Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Stuknij kartę SIM i stuknij pozycję Wiadomości SIM.