Usługa PlayNow™

Usługa PlayNow™

Informacje o usłudze PlayNow™

Usługa PlayNow™ umożliwia pobieranie aplikacji, muzyki, gier, dzwonków i tapet. W usłudze PlayNow™ są dostępne zarówno płatne, jak i bezpłatne materiały do pobrania. Należy pamiętać, iż metody płatności za płatne aplikacje mogą się różnić w zależności od państwa.

Usługa PlayNow™ nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Jak uruchomić usługę PlayNow™

  1. Na ekranie Ekran główny puknij pozycję .
  2. Znajdź i stuknij pozycję .

Przed rozpoczęciem pobierania zawartości

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu pobrania zawartości konieczne może okazać się również włożenie karty pamięci do telefonu.

Po pobraniu zawartości na telefon, użytkownik może zostać obciążony opłatą za ilość przesłanych danych. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać informacje o obowiązujących w danym kraju taryfach za przesyłanie danych.

Jak pobrać element PlayNow do telefonu

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .
  2. Znajdź i stuknij pozycję PlayNow™.
  3. Znajdź element do pobrania, przeglądając kategorie lub używając funkcji wyszukiwania.
  4. Stuknij element, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
  5. Kliknij polecenie „Buy now!” (Kup teraz!), aby rozpocząć proces zakupu. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu zakupu można rozpocząć pobieranie elementu.