Status og varsler

Status og varsler

Ikonene i statuslinjen informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, aktive aktiviteter som for eksempel filnedlasting, og statusinformasjon som for eksempel batterinivå og signalstyrke. Dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og håndtere varslene.

Velge hvilke systemikoner som skal vises på statuslinjen

  1. Gå til startskjermen og trykk på .
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Tilpasning > Ikoner på statuslinjen.
  3. Velg ikonene du vil vise.

Slik åpner eller lukker du varselpanelet

Åpne eller lukke varselpanelet på Sony-smarttelefon

Velge hvilke apper som har tillatelse til å sende varsler

  1. Gå til startskjermen og trykk på .
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Tilpasning > Behandle varsler.
  3. Velg hvilke apper som har tillatelse til å sende varsler.

Slik håndterer du et varsel

  • Ta hurtig på varslet.

Avvise et varsel fra varselpanelet

  • Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

  • Ta hurtig på Fjern.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop.

Varsellampe på Sony-smarttelefon