Status og varsler

Status og varsler

Statuslinjen øverst på skjermen viser hva som skjer på telefonen. Til venstre blir det vist varsler hvis det er noe nytt eller en aktivitet som pågår. Nye meldinger og kalendervarsler blir for eksempel vist her. Høyresiden viser signalstyrke, batteristatus og annen informasjon.

Statuslinjen på Sony Xperia™ Z

Statuslinjen kan brukes for å justere grunnleggende innstillinger på enheten, som f.eks. Wi-Fi®, Bluetooth™, datatrafikk og lyd. Innstillingsmenyen kan åpnes fra varselpanelet for å endre andre innstillinger.

Et varsellys gir deg i tillegg informasjon om batteristatus og ulike varsler. Et blinkende blått lys angir f.eks. en ny melding eller tapt anrop. Det er ikke sikkert varsellyset fungerer hvis batterinivået er lavt.Varselslampe på Sony Xperia™ Z

Kontrollere varsler og uavsluttede aktiviteter

Dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og få mer informasjon. Du kan for eksempel bruke panelet til å åpne en ny melding eller vise en kalenderhendelse. Du kan også åpne programmer som kjører i bakgrunnen, for eksempel musikkspilleren.

Slik åpner du varselpanelet

Åpne varselpanelet på Sony Xperia™ Z
 • Dra statuslinjen nedover.

Slik lukker du varselpanelet

Lukke varselpanelet på Sony Xperia™ Z
 • Dra opp kategorien nederst på varselpanelet.

Slik håndterer du et varsel

 • Ta hurtig på varslet.

Avvise et varsel fra varselpanelet

 • Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

 • Ta hurtig på Fjern.

Endre enhetens innstillinger fra varselpanelet

Innstillingsmenyen kan åpnes fra varselpanelet for å endre andre hurtiginnstillinger. Der kan du for eksempel skru på Wi-Fi®.

Slik åpner du enhetsinnstillingsmenyen fra varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover.
 2. Ta hurtig på .

Slik justerer du lydinnstillingene fra varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover.
 2. Ta hurtig på .

Slik styrer du Bluetooth®-funksjonen fra varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover.
 2. Ta hurtig på .

Slik kontrollerer du Wi-Fi®-funksjonen fra varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover.
 2. Ta hurtig på .

Slik justerer du lysstyrkenivået med varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover.
 2. Ta hurtig på .

Tilpasse hurtiginnstillinger fra varselpanelet

Du kan tilpasse hurtiginnstillingene fra varselpanelet ved å velge hurtiginnstillingene du vil ha, og endre rekkefølgen på dem. Du kan velge opptil 10 hurtiginnstillinger, men du trenger ikke å velge noen.

Slik velger du hurtiginnstillinger fra varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover, og ta hurtig på .
 2. Finn og ta hurtig på Tilpasning > Hurtiginnstillinger.
 3. Velg ønsket hurtiginnstilling.

Slik endrer du rekkefølgen på hurtiginnstillingene i varselpanelet

 1. Dra statuslinjen nedover, og ta hurtig på .
 2. Finn og ta hurtig på Tilpasning > Hurtiginnstillinger.
 3. Hold nede ved siden av en hurtiginnstilling, og flytt den deretter til ønsket sted.
Brukerhåndbok (PDF)

Was this information easy to find?