Back-up- en herstel-applicatie

Back-up- en herstel-applicatie

Gebruik de back-up- en herstel-applicatie om back-ups van inhoud te maken in het interne geheugen van uw apparaat of naar een USB-opslagapparaat. Dergelijke back-ups kunt u gebruiken om content en sommige instellingen te herstellen als er gegevens verloren zijn gegaan of als u per ongeluk gegevens hebt verwijderd.

Typen inhoud waarvan u een back-up kunt maken

Gebruik de toepassingen back-up maken en herstellen om een back-up te maken van de volgende gegevenstypen:

 • Bladwijzers
 • Gesprek
 • Contacten
 • Applicaties die via Google Play™ zijn gedownload
 • MMS-berichten
 • Systeeminstellingen (zoals wekkers, beltoonvolume en taalinstellingen)
 • SMS-berichten
U hoeft geen reservekopie te maken van muziekbestanden en foto's of video's die zijn gemaakt met de camera. Hiervan wordt automatisch een reservekopie gemaakt naar het interne geheugen van uw apparaat.
Mogelijk worden extra dataoverdrachtskosten in rekening gebracht wanneer u Google Play™-applicaties herstelt.

Voorbereiden voor gebruik van back-up- en herstel-applicatie

Voordat u een back-up van de inhoud maakt, kunt u de bestemming voor de back-up selecteren en de soorten gegevens waarvan u een back-up wilt maken.

De doelmap van de back-up selecteren

 1. Tik vanuit Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Tik op Back-up maken.
 4. Tik op de balk direct onder Waar data opslaan.
 5. Selecteer de doelmap waar u de back-up van uw inhoud wilt opslaan.

De gegevenstypes selecteren waarvan een back-up moet worden gemaakt

 1. Tik vanuit Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Tik op Back-up maken.
 4. Selecteer de gegevenstypes waarvan u een back-up wilt maken.

Een back-up van de inhoud maken

 1. Tik vanuit Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Tik op Back-up maken en op Nu back-up maken.

Inhoud waarvan een back-up is gemaakt, herstellen met behulp van de back-up- en herstel-applicatie

Wanneer u inhoud herstelt waarvan een back-up is gemaakt, moet u een back-uprecord selecteren van waar u wilt herstellen. Als u meerdere keren een back-up van de inhoud hebt gemaakt, hebt u mogelijke meerdere back-uprecords. Nadat u een back-uprecord hebt geselecteerd, kunt u vervolgens selecteren welke gegevenstypes u wilt herstellen.

Inhoud herstellen vanuit een back-up record

 1. Tik op het Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Tik op Herstellen.
 4. Selecteer de record waaruit u wilt herstellen en tik op Nu herstellen.
Denk eraan dat alle wijzigingen die u aanbrengt in uw gegevens en instellingen nadat u een back-up hebt gemaakt, worden verwijderd tijdens een herstelprocedure.

Back-uprecords beheren

U kunt records verwijderen of de naam van een record wijzigingen van de back-ups die u hebt gemaakt met behulp van de functie Back-up en terugzetten.

De naam van een back-uprecord wijzigen

 1. Tik op het Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Druk op en tik op Back-uprecords beheren.
 4. Selecteer de back-uprecord die u wilt hernoemen.
 5. Tik op .
 6. Voer een nieuwe naam in en tik op Naam wijzigen.

Back-uprecords verwijderen

 1. Tik op het Startscherm op .
 2. Ga naar en tik op Back-up en herstel.
 3. Druk op en tik op Back-uprecords beheren.
 4. Selecteer het back-uprecord dat u wilt verwijderen, of tik op als u alle records wilt verwijderen.
 5. Tik op > Verwijderen.