حافظه

حافظه

شما می‌توانید محتوا را در حافظه داخلی وسیله و در کارت حافظه ذخیره کنید.

فرمت کردن حافظه داخلی

می توانید حافظه داخلی گوشی را، مثلاً برای افزایش فضای آزاد حافظه، فرمت کنید. با انجام این کار، کلیه اطلاعات موجود در حافظه داخلی پاک می شود.

اطمینان حاصل کنید که پیش از فرمت کردن حافظه داخلی، از کلیه اطلاعاتی که می خواهید ذخیره کنید فايل پشتيبان تهیه نموده باشید. برای تهيه فايل پشتيبان از محتوا، می توانید آن را در رایانه خود کپی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال وسیله به رایانه مراجعه کنید.

پاک کردن حافظه داخلی

  1. از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
  2. تنظیمات > محل ذخیره > پاک کردن حافظه داخلی را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
  3. روی پاک کردن حافظه داخلی > پاک کردن همه موارد ضربه بزنید.

کارت حافظه

وسیله شما از کارت حافظه microSD™‎ که برای محتوای رسانه‌ای استفاده می‌شود پشتیبانی می‌کند. همچنین از این نوع کارت می‌توان به عنوان کارت حافظه قابل حمل برای سایر وسایل سازگار استفاده کرد.

ممکن است لازم باشد کارت حافظه‌ای را به صورت جداگانه خریداری کنید.

بیرون آوردن کارت حافظه به طور ایمن

در صورت خاموش بودن تلفن، می توانید هر زمان که بخواهید کارت حافظه را از آن بیرون آورید. اگر می خواهید در زمان روشن بودن تلفن، کارت حافظه را بیرون آورید، باید پیش از بیرون آوردن فیزیکی کارت حافظه از تلفن، ابتدا آن را به طور نرم افزاری جدا کنید. بدین ترتیب، از وارد آمدن آسیب به کارت حافظه یا تخریب داده های ذخیره شده بر روی آن پیشگیری می شود.

جدا کردن کارت حافظه

  1. از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
  2. تنظیمات > محل ذخیره > غیرفعال کردن کارت SD را پیدا کنید و به آن ضربه بزنيد.

فرمت کردن کارت حافظه

شما می‌توانید برای آزاد کردن حافظه وسیله خود کارت حافظه را فرمت کنید. بدین ترتیب، کلیه اطلاعات موجود در کارت حذف خواهد شد.

پس از فرمت کردن، کلیه محتوای موجود در کارت حافظه حذف خواهد شد. حتماً پیش از فرمت کردن کارت حافظه از کلیه اطلاعاتی که می‌خواهید ذخیره شود فايل پشتيبان تهیه کنید. برای تهيه فايل پشتيبان از محتوا، می‌توانید آن را بر روی رایانه خود کپی کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به بخش اتصال وسیله به رایانه مراجعه کنید.