ניווט בתוך דפי אינטרנט

ניווט בתוך דפי אינטרנט

כדי לעבור לדף הקודם תוך כדי גלישה

 • לחץ על .

כדי להגדיל או להקטין דף אינטרנט

השתמש באחת השיטות הבאות כדי לבצע זום פנימה (הגדלה) או החוצה (הקטנה) בדף אינטרנט:

 • הקש פעמיים כדי לבצע זום פנימה בדף האינטרנט, או הקש פעמיים שוב כדי לבצע זום החוצה.
 • גע באזור כלשהו בדף בעזרת שתי אצבעות יחד ופשק אותן כדי לבצע הגדלה, או קרב אותן זו לזו בתנועת צביטה כדי לבצע הקטנה.

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט הנוכחי

 • לחץ על ולאחר מכן הקש על רענן.

כדי לשמור דף אינטרנט לצפייה במצב לא מקוון

 1. לאחר טעינת דף האינטרנט, לחץ על .
 2. הקש על שמור לקריאה במצב לא מקוון. לאחר מכן תועבר אל הכרטיסייה דפים שמורים, שבה תוכל לצפות בכל דפי האינטרנט שנשמרו.
אם כרטיס הזיכרון אינו זמין, לא ניתן לשמור את דף האינטרנט.

כדי להציג דף אינטרנט ששמרת בעבר

 1. כאשר הדפדפן פתוח, גע ברפרוף כלפי מטה על המסך כדי להציג את שורת החיפוש והכתובת.
 2. הקש על לצד שורת החיפוש והכתובת.
 3. הקש על , לאחר מכן הקש על הכרטיסייה דפים שמורים.
 4. אתר ובחר דף אינטרנט שברצונך להציג.

כדי לטעון את הגרסה החיה של דף אינטרנט לא מקוון

 1. כאשר דף אינטרנט לא מקוון פתוח, לחץ על .
 2. הקש על עבור למצב פעיל.

כדי לבקש את גרסת שולחן העבודה של דף אינטרנט

 1. בעודך גולש בדף האינטרנט, לחץ על .
 2. הקש על בקש אתר לשולחן העבודה.
לאחר שתבחר להציג את גרסת שולחן העבודה של דף אינטרנט בחלון, כל דף אינטרנט אחר שתציג מאוחר יותר באותו חלון יוצג גם הוא בגרסת שולחן העבודה. הקש על בקש אתר לשולחן העבודה שוב כדי להחזיר את ההגדרה למצבה הקודם.

כדי לסגור חלון דפדפן

 1. כאשר הדפדפן פתוח, גע ברפרוף כלפי מטה על המסך כדי להציג את שורת החיפוש והכתובת.
 2. הקש על לצד שורת החיפוש והכתובת. רשימה של כל החלונות הפתוחים מופיעה.
 3. הקש על בחלון שברצונך לסגור, או גע ברפרוף שמאלה או ימינה מהחלון כדי לסגור אותו.