Κλήσεις SOS

Κλήσεις SOS

Η συσκευή σας υποστηρίζει διεθνείς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, 112 ή 911. Κανονικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς για κλήσεις SOS σε οποιαδήποτε χώρα, με ή χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στη συσκευή, αν είστε στην εμβέλεια κάποιου δικτύου.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση SOS

  1. Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
  2. Βρείτε και πατήστε την επιλογή Τηλέφωνο.
  3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το . Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πατήστε το .
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση SOS χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή ενώ υπάρχει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση SOS ενώ η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη

  1. Από την οθόνη κλειδώματος πατήστε την επιλογή Κλήση SOS.
  2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το .